Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego - VI edycja

data aktualizacji 05 marca 2019

W dniu 17 listopada 2017 r. podczas konferencji pt. "Polska jako regionalne centrum innowacji finansowych – prezentacja raportu Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech)", organizowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach Kongresu 590 zostały ogłoszone wyniki VI edycji konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Nagrodę w konkursie w wysokości 15 tysięcy złotych Kapituła Konkursu pod kierownictwem dr. hab. Michała Kruszki przyznała dr. Rafałowi Bule za pracę Implikacje teorii rynku fraktalnego dla oceny ryzyka inwestycji finansowych, napisaną pod kierunkiem prof. UE dr. hab. Krystiana Pery na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.   

Ponadto Kapituła konkursu przyznała wyróżnienie w wysokości 5 tysięcy złotych dr. Pawłowi Bartosiewiczowi za pracę Odpowiedzialność odszkodowawcza banku wobec kredytobiorcy w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu, napisaną pod kierunkiem prof. ALK dr. hab. Przemysława Drapały w Kolegium Prawa Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego.

Skład Kapituły Konkursu oceniającej prace zakwalifikowane do udziału w konkursie:
  • dr hab. Michał Kruszka, Przewodniczący Kapituły,
  • dr Marcin Będzieszak, Członek Kapituły,
  • dr Małgorzata Burzyńska, Członek Kapituły,
  • dr Szymon Janiszewski, Członek Kapituły,
  • dr Kamil Liberadzki, Członek Kapituły, 
  • dr Marcin Mikołajczyk, Członek Kapituły,
  • dr Mariusz Poślad, Członek Kapituły, 
  • dr Wojciech Wyszyński, Członek Kapituły.

W VI edycji konkursu mogli wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora nauk na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 1 stycznia-31 grudnia 2016 r.

VI edycja konkursu realizowana była według następującego harmonogramu:
- ogłoszenie konkursu – 15 lutego 2017 r.,
- nadsyłanie prac – do dnia 16 sierpnia 2017 r.,
- uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia – 17 listopada 2017 r.

 

V Edycja Konkursu