Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego - X edycja

data aktualizacji

Wyróżnienie w wysokości 5 tysięcy złotych w X edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, Kapituła Konkursu przyznała dr Agnieszce Leszczyńskiej-Paczesnej za pracę pt.Inflacja bazowa w polityce pieniężnej – analiza w świetle modelu DSGE, napisaną pod kierunkiem dra hab. Pawła Baranowskiego, prof. UŁ, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Kapituła Konkursu zdecydowała o nieprzyznaniu nagrody pieniężnej w wysokości 15 tys. złotych żadnej z prac doktorskich dopuszczonych do udziału w X edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. 

W dniu 29 listopada 2021 r. Przewodniczący KNF, Jacek Jastrzębski, Zastępca Przewodniczącego KNF, Marcin Mikołajczyk oraz Przewodniczący Kapituły Konkursu, Michał Kruszka, podczas spotkania online złożyli gratulacje autorce wyróżnionej pracy doktorskiej.

Osoby oceniające prace zakwalifikowane do udziału w Konkursie: 
  •  dr hab. Michał Kruszka, Przewodniczący Kapituły Konkursu
  •  dr Marcin Mikołajczyk, Członek Kapituły Konkursu
  •  dr Kamil Mroczka, Członek Kapituły Konkursu
  •  dr hab. Kamil Liberadzki, Członek Kapituły Konkursu
  •  dr Małgorzata Burzyńska, Członek Kapituły Konkursu
  •  dr Agnieszka Groniowska, Członek Kapituły Konkursu
  •  dr Patrycja Grzelońska, Członek Kapituły Konkursu
  •  dr Mariusz Poślad, Członek Kapituły Konkursu
  •  dr Wojciech Wyszyński, Członek Kapituły Konkursu

Cel Konkursu to inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. 

W X edycji Konkursu mogli wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora  nauk na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 1 stycznia-31 grudnia 2020 r.
 
X edycja Konkursu realizowana była według następującego harmonogramu: 
ogłoszenie Konkursu – 28 kwietnia 2021 r., 
nadsyłanie prac – do dnia 16 sierpnia 2021 r., 
uroczyste ogłoszenie wyniku Konkursu oraz wręczenie wyróżnienia – 29 listopada 2021 r.

Ogloszenie_wynikow_Xedycji_Konkursu_o_Nagrode_Przewodniczacego_KNF.jpg  X_edycja_Konkursu_o_Nagrode_Przewodniczacego_KNF_nagroda.jpg
Xedycja_Konkursu_o_Nagrode_Przewodniczacego_KNF_nagroda.jpg  Nagroda_Przewodniczacego_KNF.jpg