Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego - VII edycja

data aktualizacji 05 marca 2019

W dniu 16 listopada 2018 r. podczas bloku panelowego pt. "Rynek kapitałowy w Polsce – diagnoza problemów, zmiany w regulacjach i standardach działania, perspektywy rozwoju", zorganizowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach Kongresu 590 zostały ogłoszone wyniki VII edycji konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Nagrodę w VII edycji konkursu w wysokości 15 tysięcy złotych Kapituła konkursu przyznała dr. Krzysztofowi Kilowi za pracę pt. Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych, napisaną pod kierunkiem prof. UEK dr. hab. Ewy Miklaszewskiej na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ponadto Kapituła konkursu przyznała wyróżnienie w wysokości 5 tysięcy złotych dr Joannie Góral za pracę pt. Kalkulacja składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych a zależność między liczbą i wartością szkód, napisaną pod kierunkiem prof. UW dr. hab. Wojciecha Otto na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Osoby oceniające prace zakwalifikowane do udziału w konkursie:
dr hab. Michał Kruszka, Przewodniczący Kapituły,
dr Marcin Będzieszak, Członek Kapituły,
dr Małgorzata Burzyńska, Członek Kapituły,
dr Szymon Janiszewski, Członek Kapituły,
dr hab. Kamil Liberadzki, Członek Kapituły,
dr Marcin Mikołajczyk, Członek Kapituły,
dr Mariusz Poślad, Członek Kapituły,
dr Wojciech Wyszyński, Członek Kapituły,
dr Agnieszka Groniowska, której Przewodniczący Kapituły przekazał prace do oceny,
na podstawie § 6 Regulaminu pracy Kapituły konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

W VII edycji konkursu mogli wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora  nauk na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 1 stycznia-31 grudnia 2017 r.

VII edycja konkursu realizowana była według następującego harmonogramu:
ogłoszenie konkursu – 13 lutego 2018 r.,
nadsyłanie prac – do dnia 16 sierpnia 2018 r.,
uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia – 16 listopada 2018 r.