Formularze zgłoszeniowe - Komisja Nadzoru Finansowego

Edukacja finansowa

Formularz podsumowujący udział w kampanii GMW 2023

Imię i nazwisko szkolnego koordynatora GMW, którym może być, m.in. Dyrektor szkoły/innej placówki oświatowo-wychowawczej/biblioteki publicznej, nauczyciel dowolnego przedmiotu, nauczyciel-wychowawca, wychowawca świetlicy
Prosimy o wybór spośród następujących form inicjatyw: udział w webinariach CEDUR w ramach propozycji programowej GMW przygotowanej przez UKNF, udział w inicjatywach w ramach propozycji programowej GMW przygotowanej przez inne instytucje, inicjatywa/inicjatywy własne szkolnych koordynatorów GMW
Prosimy o podanie konkretnej liczby uczniów, którzy wzięli udział w inicjatywie/inicjatywach w ramach GMW 2023

Administratorami danych osobowych są odrębnie: Komisja Nadzoru Finansowego w zakresie w jakim przetwarza dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym polegającego na podejmowaniu działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonujących w związku z art. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660, z późn. zm.) oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji seminariów w ramach projektu edukacyjnego CEDUR. Każdej osobie której dane dotyczą, w sytuacjach określonych przepisami prawa, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie w jakim przetwarzanie następuje na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano przed jej wycofaniem. Pełne informacje w przedmiocie przetwarzania znajdują się treści klauzuli informacyjnej przy oświadczeniu.
captcha
Odsłuchaj kod:
0:00 0:00

* - oznaczono pola wymagane

Uprzejmie prosimy o ponowne sprawdzenie poprawności wpisanych danych, w szczególności adresu e-mail, ponieważ błędne dane mogą uniemożliwić kontakt z Państwem.