Propozycja programowa UKNF

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pełniąc rolę koordynatora GMW na gruncie krajowym dąży do poszerzenia propozycji programowej kampanii zarówno o własne inicjatywy i materiały, z których mogą skorzystać szkolni koordynatorzy GMW w ramach udziału w Kampanii, jak i przygotowane przez inne krajowe instytucje zaangażowane w edukację finansową. 

Cykl webinariów dla środowiska szkolnego

W ramach GMW 2023 UKNF zorganizował cykl webinariów CEDUR dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycieli. Tematyka cyklu szkoleniowego uwzględniała m.in. zagadnienia wymienione w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, w zakresie treści nauczania – wymogów szczegółowych dotyczących rynku finansowego.

Szczegółowa propozycja webinariów:

Webinarium I: Bezpieczny telefon – jak chronić się przed cyberprzestępcami?
Webinarium II: ABC ubezpieczeń – co powinniśmy o nich wiedzieć
Webinarium III: Skąd się biorą pieniądze w banku? Czy inflacja jest dobra dla naszego portfela?
Webinarium IV: Planowanie i zarządzanie finansami osobistymi
Webinarium V: Rozważne inwestowanie na rynku kapitałowym
Webinarium VI: Kredyty bankowe, w szczególności kredyt na zakup mieszkania – z czym się wiążą
Webinarium VII: Dlaczego warto mieć ubezpieczenie i na co zwracać uwagę przy jego wyborze
Webinarium VIII: Interaktywna edukacja – bezpieczne finanse w sieci – webinarium organizowane we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Webinarium IX: Różne formy inwestowania na rynku kapitałowym – możliwości i ryzyka z perspektywy początkujących inwestorów
Webinarium X: Pułapki myślenia – jak dokonywać racjonalnych decyzji inwestycyjnych
Webinarium XI: Fundusze inwestycyjne – jak stać się początkującym inwestorem
Webinarium XII: Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie?
Webinarium XIII: System gwarantowania depozytów w Polsce – webinarium organizowane we współpracy z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym

Publikacje edukacyjne 

UKNF zapewnia szkolnym koordynatorom GMW dostęp do materiałów edukacyjnych, m.in. publikacji wydanych nakładem UKNF, w tym scenariuszy lekcji z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego:

Dyplomy

Szkoły oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze, biblioteki biorące udział w kampanii GMW, a także szkolni koordynatorzy otrzymają dyplomy. Warunkiem otrzymania dyplomu jest zgłoszenie, a następnie potwierdzenie udziału w kampanii GMW za pośrednictwem formularza podsumowującego udział w kampanii GMW 2023.

Uwaga: Rejestracja na webinaria nie była równoznaczna z dokonaniem zgłoszenia udziału w kampanii GMW.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących uczestnictwa w kampanii Global Money Week, prosimy o kontakt:
e-mail: cedur@knf.gov.pl, tel. 22 262 56 66, 22 262 48 59