Tłumaczenie stanowiska UKNF dotyczącego dostosowania działalności zakładów ubezpieczeń do wymogów decyzji z dnia 15 lipca 2021 w sprawie interwencji produktowej w zakresie umów ubezpieczenia z UFK

data aktualizacji

Należy pamiętać, że dokument zawiera nieoficjalne i grzecznościowe tłumaczenie na język angielski – tylko wersja polska jest wiążąca.