Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Interwencje produktowe

Tłumaczenie decyzji KNF z 15 lipca 2021 r. dotyczącej interwencji produktowej w zakresie umów ubezpieczenia z UFK

Data aktualizacji:

Należy pamiętać, że dokument zawiera nieoficjalne i grzecznościowe tłumaczenie na język angielski – tylko wersja polska jest prawnie wiążąca.

Do pobrania

Tłumaczenie decyzji KNF z 15 lipca 2021 r. dotyczącej interwencji produktowej w zakresie umów ubezpieczenia z UFK

plik .pdf, 835,1kB
Pobierz