Tłumaczenie decyzji KNF z 15 lipca 2021 r. dotyczącej interwencji produktowej w zakresie umów ubezpieczenia z UFK

data aktualizacji

Należy pamiętać, że dokument zawiera nieoficjalne i grzecznościowe tłumaczenie na język angielski – tylko wersja polska jest prawnie wiążąca.