Ankiety kierowane do banków

data aktualizacji 28 grudnia 2017

icon_doc_pdf_small Ankieta kredyty mieszkaniowe 2017 r. / icon_doc_pdf_small informacja uzupełniająca

icon_doc_pdf_small  Ankieta kredyty konsumpcyjne 2017 r.  

icon_doc_pdf_small Finansowanie udzielone / icon_doc_pdf_small Finansowanie otrzymane / icon_doc_pdf_small instrukcja wypełniania

icon_doc_pdf_small Plan Finansowy 2017 r.icon_doc_pdf_small Informacja uzupełniająca do planów finansowych na 2017 r.

icon_doc_pdf_small Ankieta kredyty mieszkaniowe 2016 r. / icon_doc_pdf_small informacja uzupełniająca

icon_doc_pdf_small Ankieta kredyty konsumpcyjne 2016 r.

icon_doc_pdf_small Plan Finansowy 2016 r.icon_doc_pdf_small Informacja uzupełniająca do planów finansowych na 2016 r. 

icon_doc_pdf_small Ankieta kredyty mieszkaniowe 2015 r.

icon_doc_pdf_small Ankieta kredyty konsumpcyjne 2015 r.

icon_doc_pdf_small Ankieta LCR / icon_doc_pdf_small instrukcja cz.1 / icon_doc_pdf_small instrukcja cz.2 / icon_doc_pdf_small instrukcja cz.3 / icon_doc_pdf_small instrukcja cz.4 / icon_doc_pdf_small instrukcja cz.5

icon_doc_pdf_small Plan Finansowy 2015 r.icon_doc_pdf_small Informacja uzupełniająca do planów finansowych na 2015 r.

icon_doc_pdf_small Ankieta kredyty mieszkaniowe 2014 r.

icon_doc_pdf_small Ankieta kredyty konsumpcyjne 2014 r.

icon_doc_pdf_small Ankieta Rekomendacja S- załącznik 1 - Dostosowanie do Rekomendacji S

icon_doc_pdf_small Ankieta Rekomendacja S - załącznik 2 - Pytania szczegółowe

icon_doc_pdf_small Ankieta Rekomendacja S - załącznik 2a - Informacje szczegółowe

icon_doc_pdf_small Ankieta nt. oprocentowania depozytów złotowych

icon_doc_pdf_small Formularz ankiety COREP / icon_doc_pdf_small instrukcja wypełniania

icon_doc_pdf_small Ankieta skala działalności inwestycyjnej

icon_doc_pdf_small Ankieta kredyty mieszkaniowe 2013 r.

icon_doc_pdf_small Ankieta kredyty mieszkaniowe 2013 r. - pytania uzupełniające

icon_doc_pdf_small Ankieta kredyty konsumpcyjne 2013 r.

icon_doc_pdf_small Roczna/Półroczna informacja o prowadzonych IKZE / icon_doc_pdf_small instrukcja wypelniania

icon_doc_pdf_small Ankieta nadzorcza dotycząca skutków prezydenckiej ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki - (2)

icon_doc_pdf_small Ankieta nadzorcza dotycząca skutków prezydenckiej ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki