Ankieta dotycząca rozszerzenia zakresu informacji niefinansowych

data aktualizacji 28 maja 2015

UKNF publikuje treść ankiety w związku z pracami prekonsultacyjnymi i analitycznymi prowadzonymi przez Ministerstwo Finansów, dotyczącymi wdrożenia Dyrektywy 2014/95  zmieniającej Dyrektywę 2013/34 o sprawozdawczości w zakresie rozszerzenia zakresu prezentowanych informacji niefinansowych oraz ujawnień dotyczących polityki różnorodności przez niektóre duże jednostki będące jednostkami zainteresowania publicznego, w tym emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz jednostki dominujące dużych grup kapitałowych.

UKNF zachęca do wypełnienia ankiety i prosi o przekazywanie odpowiedzi na ankietę bezpośrednio do Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów na adres: malgorzata.szewc@mofnet.gov.pl - w terminie do dnia 19 czerwca 2015 r.

    Ankieta