Stanowisko w sprawie rotacji biegłych rewidentów

data aktualizacji 01 czerwca 2010