Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Finansowanie zrównoważonego rozwoju

Wspólne stanowisko Europejskich Urzędów Nadzoru dotyczące stosowania SFDR

Data aktualizacji:

Europejskie Urzędy Nadzoru opublikowały stanowisko dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 r., str. 1-16), (SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation) oraz regulacyjnych standardów technicznych do tego rozporządzenia (RTS).

Celem stanowiska jest przedstawienie spójnej praktyki stosowania oraz nadzoru nad stosowaniem SFDR w okresie pomiędzy 10 marca 2021 r. (tj. dniem wejścia w życie SFDR) a dniem rozpoczęcia obowiązywania RTS, który jest przesunięty w czasie, jak również wyjaśnienie procesu związanego z przyjęciem RTS oraz kwestii związanych ze stosowaniem zarówno SFDR, jak i RTS.
Informacje prasowe Europejskich Urzędów Nadzoru w ww. zakresie można odnaleźć pod poniższymi linkami:

https://www.eiopa.europa.eu/content/joint-esa-supervisory-statement-application-of-sustainable-finance-disclosure-regulation

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-issue-recommendations-application-regulation-sustainability-related

W zakładce poświęconej zagadnieniom dotyczącym finansowania zrównoważonego rozwoju znajduje się sekcja poświęcona RTS zawierająca polską wersję wspólnego stanowiska Europejskich Urzędów Nadzoru oraz schemat prezentujący w formie graficznej logikę regulacji SFDR oraz RTS.


Zapraszamy do zapoznania się z materiałem pod linkiem.