Wytyczne ESMA

data aktualizacji

Wytyczne w sprawie kluczowych koncepcji ZAFI
Wytyczne w sprawie prawidłowej polityki wynagrodzeń na mocy dyrektywy w sprawie ZAFI
Wytyczne dotyczące obowiązków sprawozdawczych na podstawie art. 3 ust.3 lit. d) oraz art.24 ust.1, 2 i. 4 dyrektywy w sprawie ZAFI
Wytyczne dotyczące modelowego protokołu ustaleń w sprawie konsultacji, współpracy i wymiany informacji związanych z nadzorem nad podmiotami, których dotyczy dyrektywa w sprawie ZAFI