Stanowiska UKNF

data aktualizacji

icon_doc_pdf_small Komunikat UKNF w sprawie praktycznych aspektów wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez zarządzających ASI wpisanych do rejestru zarządzających ASI
(z dnia 30 grudnia 2019 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko ws. wypełniania obowiązków informacyjnych oraz sprawozdawczych przez zarządzających ASI wpisanych do rejestru zarządzających ASI
(z dnia 29 stycznia 2019 r.)

icon_doc_pdf_small Informacja o zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczących ASI
(z dnia 19 grudnia 2018 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie zasad sprawowania nadzoru nad zarządzającymi ASI wpisanymi do rejestru zarządzających ASI
(z dnia 27 sierpnia 2018 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie treści dokumentów polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej alternatywnej spółki inwestycyjnej
(z dnia 5 marca 2018 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu określania przedmiotu działalności przez zewnętrznie i wewnętrznie zarządzających ASI, jak również sposobu określania przedmiotu działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej
(styczeń 2018 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zasad ubiegania się o wpis do rejestru zarządzających ASI, na podstawie art. 70zb i nast. ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 615)
(z dnia 26 kwietnia 2017 r.)