Zapowiedź raportu Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech)