Porozumienie w sprawie zasad współpracy pomiędzy UKNF i KGP

Komendant Główny Policji gen. Jarosław Szymczyk i Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski zawarli porozumienie określające zasady wzajemnego przekazywania dokumentów i informacji, a także współpracy pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) a Komendą Główną Policji (KGP).