Konferencja naukowa pt. „Instrumenty typu AT1 i RT1 Contingent Convertible - doświadczenia międzynarodowe oraz perspektywa polska”

14 listopada w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja organizowana wspólnie przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie poświęcona instrumentom zaliczanym do kategorii kapitałów bankowych warstwy AT1, zwanych contingent convertibles (tzw. CoCos). Konferencję otworzył JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr hab. Marek Rocki, prof. SGH oraz Przewodniczący KNF dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW.