Wzmocnienie Narodowego Banku Gruzji w obszarze usług bankowych i płatniczych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczyna realizację projektu mającego na celu wsparcie Narodowego Banku Gruzji w obszarze usług bankowych i płatniczych, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.