Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski otworzył Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych, projekt Koła Naukowego Prawa Bankowego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mówił o wyzwaniach dla nadzorcy i sektora bankowego w świetle nowych regulacji i technologii. W panelu dyskusyjnym "Instytucje finansowe w chmurach" wystąpiła także Magdalena Borowik - Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie KNF.