NBP i KNF na straży stabilności systemu finansowego w Polsce

W dniu 16 listopada 2018 r. podczas Kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa odbył się blok panelowy pt. "NBP i KNF
na straży stabilności systemu finansowego w Polsce", poświęcony m.in. diagnozie problemów rynku kapitałowego
i możliwym działaniom na rzecz jego rozwoju.
Podczas wydarzenia wręczone zostały Nagrody Przewodniczącego KNF za najlepsze prace doktorskie z zakresu rynku finansowego.