Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski podczas kongresu Impact '18

Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski wystąpił jako keynote speaker podczas kongresu Impact '18 w Krakowie. Temat wystąpienia: "KNF's support activities for the growth of financial innovation in Poland".