Artur Granicki dyrektorem nowego Departamentu Innowacji Finansowych FinTech UKNF

Dyrektorem nowego Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, w wyniku rozstrzygniętego konkursu na to stanowisko, został Artur Granicki.