Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski podczas "Lamfalussy Lectures Conference" organizowanej przez Narodowy Bank Węgier

Marek Chrzanowski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, wystąpił w poniedziałek, 12 lutego 2018 r. jako keynote speaker podczas "Lamfalussy Lectures Conference" organizowanej przez Narodowy Bank Węgier. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń z instytucją będącą jednocześnie organem nadzoru finansowego oraz resolution.