Prezentacja raportu z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech)

Polska jako regionalne centrum innowacji finansowych – prezentacja Raportu Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech). Kongres 590 w Jasionce koło Rzeszowa, 17 listopada 2017 r.