Rozstrzygnięcie VI edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF

W dniu 17 listopada 2017 r. podczas konferencji pt. Polska jako regionalne centrum innowacji finansowych – prezentacja raportu Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), organizowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach Kongresu 590 zostały ogłoszone wyniki VI edycji konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Czytaj więcej