Posiedzenie Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w dniu 7 września 2017 r.

Posiedzenie Zespołu roboczego (FinTech)