Lista ostrzeżeń publicznych KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla konsumenta

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Obrazek tytułowy

Na Liście ostrzeżeń publicznych KNF publikujemy informacje o:

  • złożonych przez Komisję zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa1
  • postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym2

Linki do ostrzeżeń organizacji międzynarodowych oraz zagranicznych organów nadzoru

Liczba znalezionych ostrzeżeń:

Brak podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych KNF nie zwalnia z powinności sprawdzenia go w wiarygodnych źródłach informacji.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)

Lp. Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* Informacje istotne Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego Data rozstrzygnięcia
1 1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie
2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
1. KRS 399383

2. KRS 544100

3. KRS 874075

4. KRS 896090
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
2 1. Digital Market sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

2. Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie

1. KRS 520326


2. Company no. 11332321 - https://beta.companieshouse.gov.uk
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 8 września 2021 r. prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku utrzymał w mocy postanowienie z dnia 23 czerwca 2021 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3 1. Nevonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego NevBit.com)

2. Nevonet Ltd z siedzibą w Londynie
1. KRS 502069
2. Company no. 11903929 - https://beta.companieshouse.gov.uk
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
4 Abucoins sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 689296 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
5 ADA Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 924462
NIP 7011053452
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
6 Amaro Kasprowicz Robert z siedzibą w Bydgoszczy NIP 9531435652 Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz - Północ 15 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, III Wydział Karny warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7 Amethyst UE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 750733 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
8 Androbayt Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Toruniu (serwis – bitmaszyna.pl) KRS 326213 Prokuratura Okręgowa w Toruniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
9 BDIKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 677125 Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 w zw. z art. 117h ust. 3 u.u.p. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
10 Beatcoin.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Coinbe.net) KRS 668333 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
11 Bezpieczny Przelew sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 448689 Prokuratura Rejonowa Poznań - Grunwald 5 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał prawomocny wyrok umarzający postępowanie (sygn. akt XVII Ka 314/19) Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
12 BitBay sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 373405 Prokuratura Okręgowa w Katowicach 12 maja 2023 roku uprawomocniło się wydane 15 czerwca 2022 roku przez Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
13 Bitelon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Bitelon.com) KRS 513619 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny jest prawomocny. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
14 BitMarket24 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24) KRS 500891 Prokuratura Okręgowa w Krakowie Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
15 Bitstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 492015 Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
16 BM24 LTD z siedzibą w Londynie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Krakowie Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
17 BP Remit Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce KRS 791149 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
18 BP Remit Limited z siedzibą w Londynie podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
19 BTCDuke sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu KRS 574049 Prokuratura Okręgowa w Toruniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
20 Coinroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 621487 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
21 CurrencyApi Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (serwis – bitmaszyna.pl) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Toruniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
22 Dawid Zbiżek "E-Prepaid" NIP 7922305504 Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
23 Donata Lewandowska Agencja Finansowa Tanie Opłaty NIP 6441624744 Prokuratura Rejonowa Sosnowiec Południe (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Sosnowiec - Północ w Sosnowcu) Postanowieniem z dnia 27 listopada 2014 r. Prokuratura Rejonowa Sosnowiec - Północ w Sosnowcu umorzyła postępowanie przygotowawcze. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
24 E-BUSINESS PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (właściciel domeny kantor.pl) KRS 243555 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
25 ENDERG Szymon Lewandowski NIP 8571934958 Prokuratura Rejonowa Gryfice Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
26 ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie KRS 655383 Prokuratura Rejonowa w Wadowicach Wyrokiem z dnia 31 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt IV Ka 1882/21) utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Wadowicach z dnia 6 lipca 2021r. (sygn. akt II K 722/20) warunkowo umarzający postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, spółka była wpisana do rejestru biur usług płatniczych w okresie od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 10 lipca 2019 r.). Zawiadomienie złożone przez UKNF.
27 GT Solar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 814443 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
28 Hala Tech SA z siedzibą w Warszawie KRS: 620067
NIP: 7811928981
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
29 Homepay sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 406590 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) Zawiadomienie z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
30 Ingensum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 373781 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
31 International Transfer Arkadiusz Radwański - "Intransfer24" NIP 6871869247 Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze 31 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt II AKa 103/20 ) częściowo zmieniający wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 12 grudnia 2019 r. (sygn. akt III K 237/18). Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
32 IWISHER sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie KRS 550086 Prokuratura Rejonowa w Lublinie Wyrokiem z dnia 27 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód (sygn. akt III K 1109/16) warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
33 Jax Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 419059 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
34
KLIK-24 Limited (podmiot zarejestrowany na terytorium Wielkiej Brytanii)
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
35 KLIK-24 sp. z o.o. KRS 847322 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
36 Libellium sp. z o.o. z siedzibą Warszawie KRS: 722276
NIP: 5213817408
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
37 Monero Emilia Biegańska sp.j. z siedzibą w Nakle nad Notecią KRS: 613054
NIP: 5581864034
Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
38 Monetivo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 592145 Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (sygn. akt VIII K328/19) warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
39 My Paid sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie KRS 404168 Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie) (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu) Postępowanie w sprawie o czyn z art. 151 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
40 Net Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Kicinie KRS 804157 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
41 Oleh V. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Krakowie 25 kwietnia 2023 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie z 17 kwietnia 2023 r. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
42 Patrycja Kojder-Orent TANIA KASA  z siedzibą w Skwierzynie NIP 5961093324 Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim) Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu wydał w dniu 28 grudnia 2022 r. wyrok warunkowo umarzający w sprawie prowadzonej pod sygnaturą II K 556/21. Wyrok jest prawomocny. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
43
PAYHOST Dominik Drosiński (wcześniej: HOSTFIRE Dominik Drosiński)
NIP: 8322089694
REGON: 520273824
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
44 Paynet 24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 779070 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
45 Play Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 839373 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
46 Remitex Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 871162
NIP 5833412545
Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 118 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
47 Rootpay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 651136 Prokuratura Rejonowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
48 Royal Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 782431 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
49 RPDP Robert Paszkowski z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego rushpay.pl) NIP 1182105129 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie 9 grudnia 2022 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 r. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, podmiot był wpisany do rejestru biur usług płatniczych od dnia 26 maja 2017 r. do dnia 5 sierpnia 2019 r.) Zawiadomienie złożone przez UKNF.
50 Runwill sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 723273 Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
51 Sekrata sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (działająca poprzez sekrata.pl) KRS 364664 Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim Wyrokiem z dnia 10 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim (sygn. akt II K 826/20) warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
52 TNN Finance SA z siedzibą w Sosnowcu KRS 411953 Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
53 Top Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 745488 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
54 TrustFund.pl (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna 26 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa utrzymał postanowienie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
55 Tygrysia Maska sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu KRS 733149 Prokuratura Okręgowa w Toruniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
56 W1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 532416 Prokuratura Okręgowa w Krakowie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
57 Waluteo sp. z o.o. prowadząca działalność poprzez serwis https://waluteo.pl KRS 674256 Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
58 Walutomat sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 606019 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
59 Walutonet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 791787 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Uwagi

1 Zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem Komisja podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 1–3 ustawy – Prawo bankowe, art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych lub art. 59h i art. 59i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim lub art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

2 Zgodnie z art. 6b ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Wyszukiwarka podmiotów

* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Niezależnie od powyższych informacji zamieszczanych w ramach „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, zachęcamy aby w przypadku wątpliwości upewnić się, czy dany podmiot posiada zezwolenie KNF.

Świadczenia pieniężne, do spełnienia których zobowiązują się podmioty nie posiadające zezwolenia KNF nie są objęte państwowymi gwarancjami, w szczególności: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Informacje o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, mogą być kierowane do KNF na adres: ostrzezenia@knf.gov.pl.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera

Zapisujesz się do kategorii Ostrzeżenia publiczne. Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości również z innych kategorii

Przejdź do wyboru kategorii newslettera
captcha
Odsłuchaj kod:
0:00 0:00
Regulamin subskrypcji newslettera (plik PDF)