Nadzór nad podmiotami zagranicznymi

data aktualizacji

Sektor ubezpieczeniowy

Sposób i tryb składania skarg konsumentów na podmioty sektora ubezpieczeniowego - strona EIOPA

Sektor bankowy

Sposób i tryb składania skarg konsumentów na podmioty rynku bankowego - strona EBA

Sektor kapitałowy

Sposób i tryb składania skarg konsumentów na podmioty rynku kapitałowego - strona ESMA