Redaktor Naczelny i Komitet Redakcyjny - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

REDAKTOR NACZELNY

 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

CZŁONKOWIE KOMITETU REDAKCYJNEGO

 • dr Kamil Mroczka – Uniwersytet Warszawski, UKNF
  ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
 • dr hab. Michał Kruszka, prof. AFiB Vistula – Akademia Finansów i Bankowości Vistula w Warszawie, UKNF
  ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
 • prof. dr hab. Aleksander Chłopecki – Uniwersytet Warszawski
 • dr Paulina Kimla-Kaczorowska 
 • dr hab. Kamil Liberadzki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, UKNF
 • dr Marcin Mikołajczyk – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, UKNF 
 • dr Michał Stępiński – UKNF
 • dr Sławomir Peszkowski – UKNF 
Sekretarz Redakcji – Daria Bujno, UKNF