Rada Programowa - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ

 • dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW – Uniwersytet Warszawski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

 • dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW – Uniwersytet Warszawski, Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • prof. dr hab. Adam Glapiński – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Prezes Narodowego Banku Polskiego
 • prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • dr Rafał Kos – społeczny Doradca Prezydenta RP
 • Tadeusz Kościński 
 • prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej
 • prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • dr hab. Arkadiusz Radwan, prof. VMU - Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie
 • prof. dr Wim Schoutens – University of Leuven, Belgium
 • Piotr Tomaszewski – Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • prof. dr Rüdiger Veil – Ludwig-Maximilians-Universität München
 • dr hab. Sławomir Żółtek, prof. UW – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, Uniwersytet Warszawski