Nowa wersja metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2022 rok

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępna jest nowa wersja metodyki Rocznego Badania i Oceny Nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2022 rok.