Konsultacje projektu Rekomendacji J dotyczącej zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o rynku nieruchomości

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) opublikował projekt nowelizacji Rekomendacji J dotyczącej zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o rynku nieruchomości do konsultacji publicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz zgłaszania uwag do 15 lipca 2022 r. na adres: drr@knf.gov.pl