Trwają prace nad Krajową Strategią Edukacji Finansowej – wypełnij kwestionariusz

modification date

  • Prace w ramach projektu „Opracowanie krajowej strategii edukacji finansowej” rozpoczynamy od przeglądu prowadzonych aktualnie w Polsce inicjatyw w obszarze edukacji finansowej. 
  • Do udziału w badaniu zapraszamy instytucje, organizacje oraz osoby zaangażowane w realizację działań z zakresu edukacji finansowej.
  • Informacje zbierane są do 18 stycznia 2022 r.

W październiku 2021 r. ruszył projekt mający na celu opracowanie Krajowej Strategii Edukacji Finansowej. Jego pierwszym etapem jest zebranie informacji o aktualnie prowadzonych w Polsce działaniach w obszarze edukacji finansowej. Badanie to umożliwia również wypowiedzenie się na temat oczekiwań w zakresie edukacji finansowej, priorytetów strategii, grup docelowych i kierunków działania.  

Informacje gromadzone są przy pomocy elektronicznego kwestionariusza.

Do jego wypełnienia zachęcamy instytucje/organizacje/osoby, które zaangażowane są w realizację projektów w obszarze edukacji finansowej mających na celu zwiększenie kompetencji finansowych społeczeństwa.

W celu wypełnienia kwestionariusza należy się najpierw zarejestrować. Osoba, która dokona rejestracji otrzyma na swój adres e-mail spersonalizowany link, który umożliwi wpisanie i edycję odpowiedzi. Kwestionariusz można wypełnić w języku polskim lub angielskim. Jest on edytowalny, tj. umożliwia zapisanie odpowiedzi i późniejsze ich edytowanie lub uzupełnianie przed wysłaniem. Administratorem danych osób, które dokonają rejestracji, jak też osób, które wypełnią kwestionariusz jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W przypadku trudności z jego wypełnieniem lub pojawieniem się pytań prosimy o kontakt na adres edukacjafinansowa@mf.gov.pl.

Krajowa Strategia Edukacji Finansowej

Opracowanie i wdrożenie Krajowej Strategii Edukacji Finansowej jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania w zakresie zwiększenia poziomu kompetencji finansowych. Odpowiedni poziom kompetencji finansowych w społeczeństwie (tj. wiedzy, postaw i zachowań – zgodnie z definicją OECD) jest niezbędny do budowania odporności finansowej (rozumianej jako zdolność do radzenia sobie z kryzysami finansowymi) i dobrostanu finansowego. 

Strategia będzie spójnym planem poszerzania wiedzy i umiejętności finansowych Polaków. Będzie określała priorytety i główne działania w obszarze edukacji finansowej, a także najważniejsze grupy docelowe. To pierwszy tego typu dokument w Polsce.

W projekt zaangażowanych jest dziewięć instytucji, które tworzą krajową grupę roboczą ds. strategii edukacji finansowej, tj. przedstawiciele: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Rzecznika Finansowego.

Projekt realizowany jest ze środków unijnych z Instrumentu Wsparcia Technicznego Komisji Europejskiej i we współpracy z OECD. Jego zakończenie zaplanowano na marzec 2023 roku.

Więcej informacji o Projekcie.

Kwestionariusz należy wypełnić do 18 stycznia 2022 r. włącznie.