Ogłoszenie wyników X edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

data aktualizacji

Wyróżnienie w wysokości 5 tysięcy złotych w X edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF, Kapituła Konkursu przyznała dr Agnieszce Leszczyńskiej-Paczesnej za pracę pt. „Inflacja bazowa w polityce pieniężnej – analiza w świetle modelu DSGE", napisaną pod kierunkiem dra hab. Pawła Baranowskiego, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

W dniu 29 listopada 2021 r. Przewodniczący KNF, Jacek Jastrzębski, Zastępca Przewodniczącego KNF, Marcin Mikołajczyk oraz Przewodniczący Kapituły Konkursu, Michał Kruszka, podczas spotkania online złożyli gratulacje autorce wyróżnionej pracy doktorskiej. Czytaj więcej.

Ogloszenie_wynikow_Xedycji_Konkursu_o_Nagrode_Przewodniczacego_KNF.jpg   X_edycja_Konkursu_o_Nagrode_Przewodniczacego_KNF_nagroda.jpg

Xedycja_Konkursu_o_Nagrode_Przewodniczacego_KNF_nagroda.jpg   Nagroda_Przewodniczacego_KNF.jpg