Informacja dotycząca pracowniczych planów kapitałowych (PPK) - II kwartał 2021 roku

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępna jest Informacja dotycząca pracowniczych planów kapitałowych (PPK) - II kwartał 2021 roku