Zaktualizowany załącznik 4 do Metodyki BION

data aktualizacji

Urząd KNF informuje, że zaktualizowano załącznik 4 do Metodyki BION dotyczący zasad wyliczania dodatkowych wymogów kapitałowych z tytułu kredytów mieszkaniowych w walutach obcych.