Model UKNF szacowania wymogu kapitałowego dla ryzyka pożaru zakładów ubezpieczeń

data aktualizacji

Informujemy, że w serwisie internetowym KNF został opublikowany raport pt. Model UKNF szacowania wymogu kapitałowego dla ryzyka pożaru zakładów ubezpieczeń.

Celem raportu jest przedstawienie podsumowania prowadzonych w 2020 roku w UKNF prac w zakresie opracowania, stworzenia i wdrożenia dla celów nadzoru modelu służącego do szacowania kapitałowego wymogu wypłacalności dla ryzyka pożaru, ujętego w podmodule katastrof spowodowanych przez człowieka w ryzyku katastroficznym w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie.