Stanowisko UKNF ws. wezwań i notyfikacji (grupy kapitałowe)

data aktualizacji

Informujemy, że w serwisie internetowym zostało opublikowane Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie obowiązku ogłoszenia wezwania na akcje spółki publicznej w związku z zamiarem przekroczenia progu 33% głosów w spółce publicznej i obowiązków notyfikacyjnych w przypadku gdy wzywający wchodzi w skład grupy kapitałowej.

Stanowisko zostało przygotowane dla uczestników rynku kapitałowego w Polsce i ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z ogłaszaniem wezwań i obowiązków notyfikacyjnych podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych oraz odniesienie się do sankcji zakazu wykonywania prawa głosu.