Magdalena Łapsa-Parczewska z UKNF nowym członkiem zarządu ESMA

data aktualizacji

Magdalena Łapsa-Parczewska, Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego została 28 stycznia 2021 r. wybrana na stanowisko członka zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). ESMA wyznaczyła nowego członka zarządu ze skutkiem natychmiastowym, w celu obsadzenia wakatu w związku z odejściem jednego z członków Rady Organów Nadzoru. Magdalena Łapsa-Parczewska będzie pełniła obowiązki członka zarządu ESMA przez pozostałą część kadencji ustępującego członka, czyli do 30 marca 2022 r.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) jest niezależnym organem Unii Europejskiej (UE), którego celem jest ochrona inwestorów, wspieranie stabilności systemu finansowego UE, zapewnienie zaufania do tego systemu oraz wspieranie konwergencji nadzorczej.

Link do komunikatu ESMA: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-appoints-new-management-board-member


Magdalena_Lapsa-Parczewska.jpg