Publiczne stanowisko ESMA ws. ujawnień związanych z trzecią serią operacji TLTRO Europejskiego Banku Centralnego (TLTRO III)

data aktualizacji

Informujemy o publikacji Publicznego Stanowiska ESMA promującego przejrzystość sprawozdań finansowych banków zgodnie z MSSF w odniesieniu do rozliczania trzeciej serii ukierunkowanych długoterminowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego (EBC) (Targeted Longer-Terms Refinancing Operations - TLTRO III).

W dokumencie ESMA zauważa, że w praktyce istnieje zróżnicowanie w zakresie stosowanego przez banki podejścia księgowego w zakresie transakcji refinansujących EBC TLTRO III. ESMA uważa, że biorąc pod uwagę ogólną wielkość operacji TLTRO III, kwestia ta może mieć istotny wpływ na sprawozdania finansowe banków z obszaru całej UE. W związku z tym ESMA podkreśla znaczenie zapewnienia odpowiedniego poziomu przejrzystości w zakresie księgowania tych transakcji w sprawozdaniach finansowych banków.

Główne zalecenia dla banków korzystających z operacji TLTRO III:

  • ujawnienie specyficznych dla jednostki istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz znaczących osądów i założeń związanych z transakcjami TLTRO III;
  • zapewnienie przejrzystości w zakresie ryzyka związanego z instrumentami finansowymi, uwzględniając ocenę banków dotyczącą możliwego spełnienia warunków lub zobowiązań związanych z pożyczkami TLTRO III; oraz
  • ujawnienie wartości bilansowej zobowiązań TLTRO III na koniec okresu sprawozdawczego i związanych z nimi kosztów odsetkowych.
ESMA zamierza skierować pytania związane z tą sprawą do rozpatrzenia przez Komitet ds. Interpretacji MSSF.
Poniżej odnośniki do publikacji: