UKNF kolejny raz jest partnerem Hackathonu HackYeah, którego współorganizatorem jest GovTech Polska

data aktualizacji

W bieżącej edycji przygotowano wyzwanie programistyczne pod nazwą #ThreatsAlert. Rozwiązanie zadania ma na celu wspieranie Urzędu w poszukiwaniu informacji o podmiotach, które m.in:

  • prowadzą fałszywe kampanie reklamowe,
  • tworzą strony WWW i konta w mediach społecznościowych, aby zachęcić przyszłe „ofiary” oszustwa do przekazania środków finansowych,
  • organizują fałszywe callcenter (Boiler Room),
  • podstępem uzyskują zdalny dostęp do komputera ofiary,
  • z kont bankowych ofiar wykradają całe oszczędności, 
  • profilują polskiego rezydenta w celu dokonania oszustwa finansowego.

Bazą wyjściową do zadania są informacje z list ostrzeżeń zagranicznych organów nadzoru przy jednoczesnym sprawdzeniu czy dochodzi do profilowania polskiego klienta.

W trakcie wydarzenia uczestnikom hackathonu zostanie udzielone szerokie wsparcie mentorskie  przez ekspertów urzędu. Więcej informacji o zadaniu UKNF: https://hackyeah.pl/task-threats-alert/ 

Pula nagród dla zadania #ThreatsAlert to 30.000 zł.

HackYeah online to internetowa edycja największego stacjonarnego hackathonu w Europie, która przyciąga uczestników z całego świata, celem stworzenia technologicznych rozwiązań aktualnych światowych wyzwań. 

Serdecznie zapraszamy w dniach 27-29.11.2020 r. do udziału i śledzenia wydarzenia.

Więcej informacji o Hackathonie HackYeah: https://hackyeah.pl/