Informacja dotycząca pracowniczych planów kapitałowych (PPK) - I kwartał 2020

data aktualizacji 26 czerwca 2020

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępna jest Informacja dotycząca pracowniczych planów kapitałowych (PPK) za I kwartał 2020 roku.