Przykładowy raport za rok 2019 sporządzonego w formacie ESEF

data aktualizacji 25 czerwca 2020

ESMA opublikowała przykładowy raport roczny sporządzony zgodnie z Jednolitym Europejskim Formatem Raportowania (ESEF), spełniający wymogi Rozporządzenia 815/2019 z dn. 17 grudnia 2018 r. w sprawie regulacyjnych standardów technicznych dot. ESEF oraz uwzględniający wytyczne ESMA zawarte w Podręczniku sprawozdawczości ESEF (ang. ESEF Reporting Manual).