Q&A dot. rejestru akcjonariuszy

data aktualizacji 12 maja 2020

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że na stronie internetowej opublikowano Q&A dotyczące rejestru akcjonariuszy.