Dodatkowy okres dostosowawczy dla raportowania SFT

data aktualizacji 19 marca 2020

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje o Stanowisku Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dotyczącym wymogów raportowania transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych (SFT). Zgodnie ze stanowiskiem ESMA, w związku z istotnym obciążeniem sektora finansowego wywołanym zagrożeniem epidemiologicznym, przewidziany został dodatkowy 3-miesięczny okres dostosowawczy w zakresie obowiązku raportowania SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji, tj. do 13 lipca 2020 r.

Dodatkowy okres dostosowawczy dotyczy podmiotów, które zgodnie z Rozporządzeniem nr 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. (SFTR) oraz Rozporządzeniem nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (MiFIR) zostaną objęte obowiązkiem raportowania SFT od 13 kwietnia 2020 r., w szczególności firm inwestycyjnych oraz instytucji kredytowych.


Stanowisko ESMA