Pośrednicy kredytowi w zakresie kredytu konsumenckiego oraz instytucje pożyczkowe - formalne i praktyczne aspekty rejestracji

data aktualizacji 20 marca 2020

Nakładem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego została wydana nowa publikacja - Pośrednicy kredytowi w zakresie kredytu konsumenckiego oraz instytucje pożyczkowe - formalne i praktyczne aspekty rejestracji, Alicja Brand, Marta Przybysz, Agnieszka Sakowska, Joanna Świderska, 2020.

Pośrednicy kredytowi w zakresie kredytu konsumenckiego oraz instytucje pożyczkowe - okładka