Wytyczne dotyczące procedury weryfikacji i zatwierdzania prospektu

data aktualizacji 09 stycznia 2020

Urząd KNF informuje, że opublikowane zostały wytyczne stanowiące pomoc dla spółek ubiegających się o zatwierdzenie przez KNF prospektów, dokumentów rejestracyjnych, dokumentów ofertowych - Wytyczne dotyczące procedury weryfikacji i zatwierdzania prospektu