Zbiorcza informacja statystyczna dotycząca funkcjonowania PPK w IV kwartale 2019 roku

data aktualizacji 18 marca 2020

Urząd KNF informuje, że dostępna jest zbiorcza informacja statystyczna dotycząca funkcjonowania PPK w IV kwartale 2019 roku.