Zbiorcza informacja statystyczna dotycząca funkcjonowania PPK w III kwartale 2019 roku

data aktualizacji 30 grudnia 2019

Urząd KNF informuje, że dostępna jest zbiorcza informacja statystyczna dotycząca funkcjonowania PPK w III kwartale 2019 roku.