Publikacja raportu ESMA dotyczącego Alternatywnych Pomiarów Wyników

data aktualizacji 23 grudnia 2019

20 grudnia 2019 ESMA opublikowała na swojej stronie internetowej raport dotyczący stosowania w informacjach przekazywanych przez spółki Alternatywnych Pomiarów Wyników (APM) oraz zgodności tych ujawnień z Wytycznymi ESMA w sprawie Alternatywnych Pomiarów Wyników - Report  On the use of Alternative Performance Measures and on the compliance with ESMA’s APM Guidelines (ESMA 32-334-150)
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-eu-issuers-need-improve-their-disclosure-alternative-performance-measures