Broszura informacyjna opracowana przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)

data aktualizacji

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opracował broszurę informacyjną zawierającą wskazówki, jakimi konsumenci powinni kierować się dokonując wyboru usługi finansowej w formie zdalnej.

Broszura ma na celu zwrócenie uwagi odbiorców usług finansowych na podstawowe elementy umowy, jak i na podstawowe informacje o podmiocie świadczącym daną usługę finansową.

•    Broszura w wersji angielskiej