Broszura informacyjna opracowana przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)

data aktualizacji 03 grudnia 2019

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opracował broszurę informacyjną zawierającą wskazówki, jakimi konsumenci powinni kierować się dokonując wyboru usługi finansowej w formie zdalnej.

Broszura ma na celu zwrócenie uwagi odbiorców usług finansowych na podstawowe elementy umowy, jak i na podstawowe informacje o podmiocie świadczącym daną usługę finansową.

•    Broszura w wersji angielskiej