Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla raportów okresowych za rok 2019

data aktualizacji 24 października 2019

Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla raportów okresowych za rok 2019 – European Common Enforcement Priorities for 2019 annual financial reports (ESMA32-63-791)
Stanowisko wraz z komunikatem prasowym jest dostępne na stronie internetowej ESMA.